ضخامت سنج اولتراسونیک

ضخامت سنج التراسونیک
 
ضخامت سنج های التراسونیک

روش های ضخامت سنجی در دستگاه های
ضخامت سنج UT :

»» Palse Echo (ضخامت سنجی بدون حذف روکش)

این روش برای ضخامت سنجی قطعات فاقد رنگ و پوشش بسیار مناسب است اما ضخامت سنجی از روی رنگ یا پوشش با این روش خطا خواهد داشت چراکه زمان عبور صوت از داخل پوشش نیز محاسبه می شود و ضخامت بیشتر از مقدار واقعی گزارش خواهد شد. در مواردی که رنگ یا پوشش نازک است خطا ناچیز و برای پوشش های ضخیم قابل توجه خواهد بود. همچنین در صورتی که بازتاباننده موج دیواره پشتی نباشد (وجود عیب یا ناپیوستگی) ضخامت کمتر از مقدار واقعی گزارش می شود.


»» Echo to Echo (ضخامت سنجی با قابلیت حذف  روکش)
این روش برای ضخامت سنجی از روی رنگ و روکش مناسب است و برای ضخامت سنجی قطعات خام توصیه نمی شود. هم چنین ضخامت لایه رنگی که می توان از روی آن ضخامت سنجی کرد نیز دارای محدودیت است. بسته به کیفیت و جنس رنگ، عمده دستگاه ها در حالت E-E از روی حدوداٌ حداکثر ۱ میلیمتر رنگ ضخامت سنجی انجام می دهند.

»» Triple Echo (ضخامت سنجی با قابلیت حذف روکش)


در متد Multiple Echo فاصله زمانی میان ارسال و دریافت اولین اکو و فاصله زمانی دو اکوی ناشی از دیواره پشتی اندازه گیری می شود. دقت ضخامت سنجی این روش بسیار بالا بوده و کار با این سیستم ها نیز برای کارشناسان و بازرسین بسیار راحت تر است. این روش برای ضخامت سنجی فلزات خام یا دارای رنگ و روکش حتی پوشش های ضخیم مناسب است.شرکت کاوشکاران  نمایندگی انحصاری دستگاه‌های ضخامت سنج التراسونیک Tritex و Sonowall می باشد. که شامل ضخامت سنج اولتراسونیک :
»» ضخامت سنج آلتراسونیک MG Tritex 5600
»» ضخامت سنج آلتراسونیک MG Tritex 5700 (دیتالاگر)
»» ضخامت سنج آلتراسونیک MG Tritex 5500
»» ضخامت سنج زیرآب Tritex 3000
»» ضخامت سنج غواصی Tritex 4000


برای دریافت کاتالوگ برروی لینک هریک از تصاویر  کلیک کرده و جهت دریافت اطلاعات فنی با بخش فروش شرکت کاوشکاران تماس حاصل نمایید.
 محصولات مرتبط
Related Products

 
 
 
   
   
 
  دستگاه ضخامت سنج التراسونیک Sonowall 70
  ضخامت سنج التراسونیک Tritex MG 5700
  ضخامت سنج التراسونیک Tritex MG 5500   ضخامت سنج التراسونیک Tritex MG 5600
 
                 
      ضخامت سنج التراسونیک DM5
  ضخامت سنج التراسونیک Sonowall 50