تجهیزات بازرسی رنگ و پوشش

تجهیزات بازرسی رنگ و روکش و آماده سازی سطح
 
تجهیزات تست رنگ و روکش که قبل و بعد از رنگ آمیزی جهت کنترل کیفیت از آن ها استفاده می گردد شامل موارد زیر می باشد:
»» دستگاه ضخامت سنج آبکاری و رنگ
»» دستگاه زبری سنج و سطح سنج
»» دستگاه رطوبت سنج
»» دستگاه تست چسبندگی پول آف
»» کراس کات ( خراش انداز) به همراه چسب پرماسل
»» ضخامت سنج فیلم تر
»» براقیت سنج ( Gloss Meter)
»» دیسک مقایسه ای سطح
»» دستگاه تست نمک (نمک سنج)
»» دستگاه تست هالیدی (Holiday Detector)
 محصولات مرتبط
Related Products
         
  خراش انداز
  تست چسبندگی کراس کات
  ضخامت سنج رنگ تر مدل 112 الکومتر انگلستان
  ضخامت سنج رنگ الکومتر 456
 
                 
  دیسک مقایسه سطح مدل 125 الکومتر
  صافی سنج ماهر آلمان
  دستگاه زبری سنج مدل 224 الکومتر انگلستان
  پول آف الکومتر 108
 
                 
  براقیت سنج 408 Elcometer
   دستگاه سختی سنج لاستیک و پلاستیک
  دستگاه تست نمک مدل 130 الکومتر انگلستان
  دستگاه تست هالیدی 266 الکومتر