دانلود کاتالوگ

دستگاه نمک سنج 130 الکومتر

  Salt Contamination Meter Elcometer 130
 دستگاه تست نمک مدل 130 الکومتر انگلستان

دستگاه اندازه گیری آلودگی نمک برای سنجش میزان آلودگی ناشی از نمک های نیترات و سولفات

دستگاه تست نمک دارای ویژگیهای زیر می باشد:

»» گزارش میزان نمک روی سطح به واحد μg/cm²
»» مقاوم در برابر گردوغبار و آب
»» دارای دو مدل standard و top
»» دارای خروجی USB و BLUETOOTH
»» قابل حمل و پرتابل

روش تست دستگاه SCM 400:
مطابق تصویر زیر تست نمک را با دستگاه نمک سنج انجام دهید.

دستگاه تست نمک مدل 130 الکومتر انگلستان