دانلود کاتالوگ

ویدئواسکوپ

 XLG 3 Video
ویدئواسکوپ ساخت شرکت GE آمریکا

ویدئو اسکوپ XLG3
دستگاه های ویدئواسکوپ برای  بازرسی مکان های دور از دسترس مورد استفاده قرار گرفته و کاربرد بسیاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی داشته  و یکی از پرکاربردترین ابزارهای تست غیرمخرب در صنایع هوایی می باشد. شرکت GE در سال های اخیر اقدام به خرید شرکت Everest یکی از پیشگامان صنعت ویدئواسکوپ صنعتی در دنیا نمود و با  ثبت اختراع های جدید بر روی این روش تست، استانداردهای جدیدی را برای بازرسی چشمی پایه گذاری نمود.

دستگاه های ویدئواسکوپ ساخت GE/Everest در مدل های مختلف با قطرها و طول های متفاوت ارائه شده و به کمک  Stereo Tips امکان اندازه گیری ابعادی همزمان با تست را برای کاربر فراهم می سازد.کاربردهای عمده: صنایع نفت، بازرسی مخازن، بازرسی هواپیما، بازرسی تیوپ ها، بازرسی تیوپ مبدل ها، بازرسی مخازن CNG، بازرسی توربین های بخار ، بازرسی توربین های گازی و ....
ویدئو اسکوپ XLG3   ویدئو اسکوپ XLG3

Whether troubleshooting due to a sudden power outage or routinely checking turbine performance, bringing power generation equipment offline is incredibly costly. The Everest XLG3 VideoProbe system speeds up inspection time and provides sharp, clear illumination of defects, cracks or pitting of equipment to solve problems quickly

 

In the aerospace business, keeping engines running is the main objective. Inspectors need to quickly and accurately identify signs of wear or damage in engines and airframes to determine flight worthiness. The XLG3 VideoProbe has the features you need to accomplish your mission


The base unit is constructed of an aluminum chassis with impact absorbing, rubber bumpers and a shock-mounted, color LCD monitor to withstand sudden or sharp movement. The base unit also acts as a portable workstation for inspection data management and offers a light source and storage reel for the probe. Squeeze through the smallest manways with the compact system case. System accessories store in case lids so everything you need is right at your fingertips

An attachable battery pack and uninterruptible power supply means you can use the system for up to two hours with no worries about powering the equipment. Just grab the unit and go – batteries charge when attached to the system or off-system with an external charger so you can ready the system for your next inspection

  ویدئو اسکوپ XLG3

محصولات مرتبط
Related Products
         
 
 
  ویدئو اسکوپ  XL VU
  ویدئواسکوپXL GO