اسپری PT , اسپری MT

 PT & MT
اسپری ترک یاب PT

اسپری های ترک یاب مواد نافذ PT مگنافلاکس جهت ترک یابی فلزات شامل سه اسپری زیر می باشد:

»» اسپري 400 ميلي لیتر ظاهر كننده/آشکارساز Developer 
»» اسپري 400 ميلي لیتر نفوذ كننده Penetrant 
»» اسپري 400 ميلي لیتر پاك كننده Remover/Cleaner 

 روش تست :
تست ترک یابی با اسپری PT برای عیب یابی ترک های سطحی می باشد.
ابتدا تمام سطح مورد آزمایش باید کاملاً توسط Cleaner تمیز شده (سطح باید عاری از چربی، روغن و ... باشد) سپس Penetrant را به نحوی بر روی سطح اسپری کرده که سطح کاملاً از این اسپری نفوذ کننده پوشانیده شود.پس از صرف زمان جهت نفوذ این اسپری در عیوب و ترک ها قطعه باید از مایع اضافی پاک گردد. در مرحله آخر برای نمایش عیوب از اسپری آشکار ساز    Developer استفاده نمایید .
اسپری ترک یاب PT
اسپری ترک یاب MT

اسپری های MT مگنافلاکس مناسب جهت ترک یابی بر روی فلزات آهنی که شامل جوهر مشکی و رنگ سفید می باشد.

روش تست :
در این روش ابتدا رنگ سفید را بر روی فلز آهنی اسپری کرده سپس قطعه را توسط یوک مغناطیسی مغناطیده کرده و در نهایت اسپری جوهر مشکی را بر روی سطح اسپری می کنیم.

اسپری ترک یاب MT
محصولات مرتبط
Related Products
         
  دستگاه دیجیتایزر فیلم رادیوگرافی Vidar NDT Pro
  دستگاه ادی کارنت سطح و لوله
  یوک مغناطیسی AC/DC مدل Y7 ساخت Magnaflux
  عیب یاب التراسونیک Sonotec ST10