کویل مغناطیسی

  L10 Coil Magnaflux
   
  کویل مغناطیسی AC مدل L10 ساخت Magnaflux

دستگاه کویل مغناطیسی AC/DC جهت تست ذرات مغناطیسی و عیوب سطحی مورد استفاده قرار می گیرد.کویل مغناطیسی در واقع یک سیم پیچ بوده است که هنگام عبور جریان از این سیم پیچ با تولید میدان مغناطیسی می توان قطعاتی که از داخل این سیم پیچ عبور داده می شود را با ایجاد ترک ها و عیوبی که به صورت عمود بر جریان ایجادی درون کویل قابل مشاهده می باشد را رویت نمود.
فروش کویل مغناطیسی توسط شرکت کاوشکاران طی چندین سال به صنایع مختلف صورت گرفته است. 
کویل مغناطیسی AC مدل L10 ساخت Magnaflux
جهت دریافت کاتالوگ دستگاه کویل مغناطیسی کلیک نمایید
لینک دانلود کاتالوگ محصول کویل مغناطیسی AC مدل L10 ساخت Magnaflux
        
 محصولات مرتبط
Related Products
         
 
 
  یوک مغناطیسی AC/DC مدل Y7 ساخت Magnaflux
  یوک  Magnaflux AC Y1