گیج پسماند مغناطیسی

  Magnaflux Field Indicator & Pie Field Indicator
   
گیج اندازه گیری پسماند مغناطیسی و جهت میدان مغناطیسی ساخت Magnaflux

پسماند در مواد فرو مغناطیس پدیده ایست معروف که باعث می‌گردد هنگامیکه یک میدان مغناطیسی بر روی یک فرومغناطیس عمل می‌کند، دوقطبی‌های اتمی با میدان خارجی هم راستا می‌گردد. که پس از خنثی کردن میدان مغناطیسی بخشی در مواد فرومغناطیس به جا خواهد ماند. در صنعت برای اندازه‌گیری این میزان پسماند از گوس متر و یا تسلامتر استفاده می‌گردد.
برای این منظور میتوان بسته به نیاز از گیجهای اندازه گیری پسماند مغناطیسی با گستره های متفاوت 10-0-10، 20-0-20، 50-0-50 استفاده نمود.
همچنین جهت تشخیص جهت میدان مغناطیسی به کار رفته در فلزات آهنی از Pie Field Indicator استفاده می‌گردد.

            شرکت کاوشکاران وارد کننده کلیه محصولات اورجینال شرکت Magnaflux انگلستان می‌باشد.
گوس متر

         
 محصولات مرتبط
Related Products
         
 
 
  یوک مغناطیسی AC/DC مدل Y7 ساخت Magnaflux
  یوک  Magnaflux AC Y1