دانلود کاتالوگ

بادسنج و رطوبت سنج kestrel 3000

 Anenometer Kestrel 3000
 
  دستگاه بادسنج و رطوبت سنج مدل Kestrel 3000 آمریکا   
           
دستگاه بادسنج و رطوبت سنج دیجیتالی با قابلیت اندازه گیری پارامترهای آماری زیر:

»» سرعت باد لحظه ای، میانگین و حداکثر
»» رطوبت نسبی
»» دمای محیط
»» نقطه شبنم

این بادسنج دیجیتال دارای وزنی سبک و پرتابل بوده که با گستره اندازه گیری  0.6m/s تا 60 جهت اندازه گیری سرعت باد می باشد.
بادسنج و رطوبت سنج  kestrel 3000

جهت دریافت کاتالوگ سرعت سنج باد (بادسنج) کلیک نمایید

لینک دانلود کاتالوگ محصول دستگاه بادسنج و رطوبت سنج مدل Kestrel 3000 آمریکا
 
 محصولات مرتبط
Related Prouducts
         
  دماسنج تماسی Elcometer 213
  دماسنج غیرتماسی لیزری 214 الکومتر
  دستگاه رطوبت سنج مدل 319 الکومتر انگلستان
  دستگاه بادسنج مدل Kestrel 1000 آمریکا
 
                 
 
 
 
  دماسنج تماسی Elcometer 212