دانلود کاتالوگ

میگر لوله MCM 601

Radio Frequency Insulator Tester
   
 دستگاه تست عایق (میگر) مدل 601 ساخت آمریکا


دستگاه تست عایق Insulator Tester مدل 601 جهت تست مقامت عایق لوله های روی زمین مورد استفاده قرار می گیرد.
این دستگاه بسیار حساس بوده و قادر به اندازه گیری مقاومت لوله ها از 0 تا 100 ولتاژ می باشد.

روش های کلی جهت تست عایق :

1 . DC Resistance
2. Radio Frequency

دستگاه مذکور با استفاده از روش دوم(Radio Freqency) جهت تست عایق لوله ها مورد استفاده قرار می گیرد.


  میگر
 
             

 


 محصولات مرتبط
Related Products
         
 
 
  بادسنج و رطوبت سنج  kestrel 3000

  دستگاه تست عایق (میگر)RFIT