Catalogue

کاتالوگ دستگاه منفذیاب Elcometer 270

دستگاه منفذیاب الکومتر مدل 270

 Pinhole Detectore Elcometer 270
منفذیاب الکومتر مدل 270

دستگاه منفذیاب الکومتر مدل 270 (Pinhole Detector) جهت منفذیابی روکش تا ضخامت 500 میکرون می باشد.
هالیدی دتکتور الکومتر مدل 270 بر مبنای اسفنج تر مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه تست هالیدی دارای مشخصه های زیر می باشد:

»» گستره اندازه گیری تا ضخامت 500 میکرون
»» دقت اندازه گیر %5
»» ولتاژهای اندازه گیری 9، 5/67، 90 ولت  دستگاه منفذیاب الکومتر مدل 270

جهت دانلود کاتالوگ تست هالیدی کلیک نمایید

لینک دانلود کاتالوگ محصول دستگاه منفذیاب الکومتر مدل 270
محصولات مرتبط
Related Products
         
 
 
  تست هالیدی الکومتر مدل 280
  دستگاه تست هالیدی 266 الکومتر