خراش انداز 1542 الکومتر انگلستان

  Adhesion Tester Elcometer 1542
 
تست چسبندگی رنگ کراس کات مدل 1542 الکومتر انگلستان
                  
تست چسبندگی کراس کات یکی از ارزانترین راه های سنجش میزان چسبندگی رنگ و پوشش بر روی فلزات می باشد.

خراش انداز الکومتر مدل 1542 مناسب برای سطوح صاف و هموار همراه تیغه های چرخی می باشد.

ویژگیهای تست چسبندگی کراس کات الکومتر:

»» دارای دسته ساخته شده از آنودایز آلومینیوم همراه تیغه های چرخی مقاوم
»» دارای تیغه های 1، 2 و 3 میلیمتر شش دندانه
»» مناسب برای ضخامت تا 250 میکرون
خراش انداز 1542 الکومتر انگلستان


 محصولات مرتبط
Related Products
         
  پول آف الکومتر 106
  پول آف الکومتر 106
  پول آف الکومتر 108
  کراس کات107 الکومتر
 
                 
 
  ضخامت سنج رنگ الکومتر 456
  پول آف الکومتر 510
  پول آف الکومتر 506