دانلود کاتالوگ

کاتالوگ دستگاه پول آف Elcometer 106

تست چسبندگی 106 پول آف الکومتر

 Elcometer 106 Pull off Adhesion Tester
 
 دستگاه تست چسبندگی رنگ Pull off مدل 106 الکومتر انگلستان

دستگاه تست چسبندگی Pull off الکومتر مدل 106 جهت اندازه گیری  تست چسبندگی رنگ و روکش  مناسب برای تست چسبندگی روکش بر استیل، آلومینیوم و بتون می باشد.دستگاه تست پول آف  به همراه دالی و چسب عرضه می شود.

روش تست پول آف:
تست پول آف یک دستگاه چسبنده به سطح می باشد که مقدار نیرویی که برای کندن رنگ مورد نیاز می باشد را محاسبه می کند. به این صورت که دالی هارا به چسب تک جزئی یا دو جزئی به سطح چسبانده، سپس دستگاه را بر روی دالی ها قرار داده و با توجه به نوع دستگاه روش تست را انجام داده و مقدار نیرویی که برای کندن رنگ از روی سطح نیاز می باشد محاسبه می شود.

جهت تست چسبندگی به صورت دیجیتالی می توان از پول آف الکومتر مدل
  Pull Off 108،Pull Off 506،Pull Off 510 استفاده نمود.پول آف الکومتر 106


 محصولات مرتبط
Related Products
         
  پول آف الکومتر 510
  پول آف الکومتر 506
  پول آف الکومتر 108
  پول آف بتون الکومتر 106-6
 
                 
 
  ضخامت سنج رنگ الکومتر 456
  خراش انداز 1542 الکومتر انگلستان
  کراس کات107 الکومتر