تست چسبندگی کراس کات

تست چسبندگی Cross Cut

جهت تست چسبندگی رنگ و پوشش از تست چسبندگی خراش انداز استفاده می گردد. این روش برای پوشش تا 250 میکرون مناسب می باشد.

تست خراش انداز الکومتر Cross Cut جهت تست چسبندگی بر روی سطوح نازک و ضخیم به همراه تیغه های متفاوت و چسب می باشد.
روش کراس کات یک روش کیفی در تست چسبندگی می باشد.

شرکت الکومتر دارای 2 خراش انداز با کدهای 107 و 1542 که کراس کات چرخی می نامند می باشد.


روش تست خراش انداز:

بعد از اتصال تیغه ها به سر دسته کراس کات، دسته را موازی بر سطح قرار داده و خراش هایی ایجاد کرده؛ سپس چسب خراش انداز را بر روی سطح خراشیده چسبانده و چسب را برداشته. نتیجه حاصله میزان چسبندگی رنگ را مشخص می نماید.

 
 محصولات مرتبط
Related Products
         
 
 
  خراش انداز 1542 الکومتر انگلستان
  کراس کات107 الکومتر