پراب ضخامت سنج الکومتر

 Digital Coating Thickness Probes
 
جهت  اندازه گیری ضخامت های رنگ و پوشش  بر روی فلزات می توان از پراب های الکومتر با رنج های متفاوت استفاده نمود.شرکت Elcometer سازنده انواع پراب ها با رنج های متفاوت برای انواع فلزات آهنی و غیرآهنی می باشد.
تصویر زیر نمونه ای از پراب های ضخامت سنج الکومتر را نشان می دهد.

پراب ضخامت سنج الکومتر
 محصولات مرتبط
Related Prouducts
         
 
 
  دستگاه زبری سنج مدل 224 الکومتر انگلستان
  ضخامت سنج رنگ الکومتر 456