عیب یاب التراسونیک سه بعدی پیشرفته فیزره

عیب یاب های التراسونیک سه بعدی پیشرفته فیزآری

شرکت کاوشکاران یکی از فروشندگان اصلی دستگاه PAUT در ایران بوده و طی سالهای گذشته بیش از 10 دستگاه التراسونیک با سیستم Phased Array (فیزآری) با برندهای ذیل را به صنایع مختلف ارائه نموده است.

1. Olympus/Omni Scan MX2
2. Technology Design AGR/TD Handy Scan Rx
3. Sonatest/VEO

 محصولات مرتبط
Related Products
         
 
  عیب یاب التراسونیک سه بعدی پیشرفته Olympus
  عیب یاب التروسونیک سه بعدی پیشرفته VEO
  عیب یاب التراسونیک سه بعدی پیشرفته AGR