دستگاه سختی سنج فلز

 Metal Hardness Tester Equotip 3
سختی سنج دیجیتالی فلزات

سختي سنج فلزات پرتابل ديجيتالي EQUOTIP 3 به همراه پرتابگر D ساخت شركت Proceq سوئيس

سختی سنج را در صنعت جهت مقاومت فلزات در برابر تغییر شکل در اثر نیرویی که توسط پرتابگر بر فلز وارد می نماید استفاده می کنند. معمولاً در صنعت از مقیاس های راکول، برینـل و ویکـرز استفاده مـی گردد. این مقیاس ها در دستگاه های سختی سنج فلزات قابل تبدیل به یکدیگر می باشند.

دستگاه سختی سنج فلزات با اندازه گیری عمق اثری که توسط پرتابگر بر روی قطعه به جا میگذارد محاسبه می گردد. این روش را Leeb نام گذاری نموده اند.

جهت دریافت قیمت با بخش فروش به شماره 88685297-021 تماس حاصل فرمایید.

 سختی سنج
سختی سنج  
The Equotip 3 is a versatile portable metal hardness tester offering extended capabilities and unmatched ease of operation. This metal hardness tester has a large and clear display with the sealed membrane keypad. With the LCD display of the metal hardness tester offers a clear overview of the recorded metal hardness values even in dimly lit work areas. In particularly harsh working environments or for more comfortable handling the metal hardness tester Equotip 3 can be stored in a protective bag. To date, Equotip 3 is unmatched in its implementation of the portable metal hardness tester concept and has therefore become established as a globally recognized measuring technique. The Equotip 3 meets the customers' needs for a non destructive metal hardness tester

محصولات مرتبط
Related Products
         
  ضخامت سنج الکومتر
  sonotec عیب یاب التراسونیک
  عیب یاب التراسونیک Sonatest D20
  ادی کارنت