سختی سنج

 Metal Hardness Tester
                  
 
  سختی سنج دیجیتالی
                    
اصول سختی سنجی بر پایه اندازه گیری مقاومت جسم در مقابل فرو رفتگی است که اساس و مبنای دستگاههای اندازه گیری مختلف می باشد. ابزار فرو رونده، در جسم، در آزمون سخت سنجی ممکن است به صورت ساچمه، مخروط ناقص، یک سطح و یا هرم باشد که معمولا از فولاد سخت یا الماس ساخته شده و تحت یک نیروی ایستا (استاتیک) بکار برده می شود.
پرتابگر زیر از متد لیب که توسط یک ساچمه می باشد سختی فلزات را اندازه گیری می کند.

 نگاهی اجمالی به دستگاه سختی سنج پرتابل فلزات:

قابلیت اندازه گیری در واحدهاي HRC, HRB, HV, HB, HS, HL
امکان تبدیل عدد سختی واردشده به واحدهای مختلف
حافظه ذخیره سازی اطلاعات                                                         

انجام تست در تمام زوایا (360 درجه)

                                                                                                    

سختی سنج فلز