دانلود کاتالوگ

رطوبت سنج چوب، رطوبت سنج بتون

  Digital Moisture Meter Elcometer 7000
 
 دستگاه رطوبت سنج چوب، بتن و ... ساخت الکومتر انگلستان

رطوبت سنج چوب
  دستگاه رطوبت سنج مدل 7000 مناسب جهت اندازه گیری رطوبت چوب، بتون ، گچ، آجر و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

 G7000PS  G7000S  Part Number
70to 999 relative non-invasive 
 70to 999 relative non-invasive  
Measuring Rang
Non-invasive up to 19mm
Pin up to 12.7mm
 
Non-invasive up to 19mm
Measurement Depth 

جهت دریافت کاتالوگ رطوبت سنج بتون کلیک نمایید
لینک دانلود کاتالوگ محصول رطوبت سنج چوب و بتون

 محصولات مرتبط
Related Prouducts
         
  دستگاه رطوبت سنج مدل 319 الکومتر انگلستان
  دماسنج غیرتماسی لیزری 214 الکومتر
  دماسنج تماسی Elcometer 212
  دماسنج تماسی Elcometer 213
 
                 
 
 
 
  بادسنج و رطوبت سنج  kestrel 3000