تست آلتراسونیک اتوماتیک خطوط تولید

 UT Online Testing System For Inspection Of Strips & Plates 

تست آلتراسونیک اتوماتیک تورق و Lamination


شرکت کاوشکاران با بیش از 15 سال سابقه در زمینه تامین تجهیزات تست های غیر مخرب طی سال های گذشته در زمینه طراحی و ساخت سیستم‌های بازرسی اتوماتیک و آنلاین به روش التراسونیک و همچنین طراحی و ساخت دستگاه بازرسی فراصوتی C-Scan فعالیت داشته است.

این شرکت با بهره گیری از کارت های التراسونیک ساخت شرکت سوکومیت فرانسه و مشاوره و دانش فنی دریافتی از شرکت مذکور اقدام به بومی سازی سیستم های التراسونیک اتوماتیک و نیمه اتوماتیک در کشور نموده است.
 تست التراسونیک ورق
 

Ultrasonic testing plays an important role during the production of high-quality or safety-relevant products. Depending on the requirements and the final component, many testing concepts are in use. During the early stage of production an initial ultrasonic test is often applied for the semi finished products (pipes, plates, billets, bars, tubes, etc.)

 

For the inspection of semi finished products the evaluation of the ultrasonic signals is carried out with multi-channel electronics. The electronics can be programmed for the inspection of types of products such as pipes, plates, bars, tubes etc. In most cases, many ultrasonic channels are necessary. The signals from all channels are processed in real-time.

               

A fast programmable time-corrected gain (TCG) is implemented which compensates the acoustic damping for increasing travel time. The result is a very even testing sensitivity. All mentioned parameters can be individually configured for each testing channel.

 

 

 

تست آلتراسونیک اتوماتیک تورق و Lamination