دانلود کاتالوگ

محصولات

         


دستگاه نمک سنج 130 الکومتر

  Salt Contamination Meter Elcometer 130
 دستگاه تست نمک مدل 130 الکومتر انگلستان

دستگاه اندازه گیری آلودگی نمک برای سنجش میزان آلودگی ناشی از نمک های نیترات و سولفات

دستگاه تست نمک دارای ویژگیهای زیر می باشد:

»» گزارش میزان نمک روی سطح به واحد μg/cm²
»» مقاوم در برابر گردوغبار و آب
»» دارای دو مدل standard و top
»» دارای خروجی USB و BLUETOOTH
»» قابل حمل و پرتابل

روش تست دستگاه SCM 400:
مطابق تصویر زیر تست نمک را با دستگاه نمک سنج انجام دهید.Features:
• Fast reading rate allows multiple tests to be completed efficiently
  • Pressure plate ensures a constant and uniform pressure to paper
  • Automatic detection of paper size and automatic adjustment of reading value
  • USB and Bluetooth® data output to ElcoMaster™ 2.0 software
  • Dust and water resistant rugged design equivalent to IP64
  • Automatic temperature compensation ensures accurate results
  • Non-oxidising gold plated contacts ensures lifetime accuracy
  • Stores up to 150,000 readings in 2,500 alpha numeric batches