محصولات

         


گیج پسماند مغناطیسی

  Magnaflux Field Indicator & Pie Field Indicator
   
گیج اندازه گیری پسماند مغناطیسی و جهت میدان مغناطیسی ساخت Magnaflux

پسماند در مواد فرو مغناطیس پدیده ایست معروف که باعث می گردد هنگامیکه یک میدان مغناطیسی بر روی یک فرومغناطیس عمل می کند، دوقطبی های اتمی با میدان خارجی هم راستا می گردد. که پس از خنثی کردن میدان مغناطیسی بخشی در مواد فرومغناطیس به جا خواهد ماند. در صنعت برای اندازه گیری این میزان پسماند از گوس متر و یا تسلامتر استفاده می گردد.
برای این منظور میتوان بسته به نیاز از گیجهای اندازه گیری پسماند مغناطیسی با گستره های متفاوت 10-0-10، 20-0-20، 50-0-50 استفاده نمود.
همچنین جهت تشخیص جهت میدان مغناطیسی به کار رفته در فلزات آهنی از Pie Field Indicator استفاده می گردد.

            شرکت کاوشکاران وارد کننده کلیه محصولات اورجینال شرکت Magnaflux انگلستان می باشد.        

 


 محصولات مرتبط
Related Products