دانلود کاتالوگ

         


تست چسبندگی کراس کات 107 الکومتر

  Adhesion Tester Elcometer 107
 
تست چسبندگی رنگ کراس کات مدل 107 الکومتر انگلستان
                  
خراش انداز مدل Elcometer 107 جهت اندازه گیری میزان چسبندگی رنگ برای تمام سطوح به خصوص فلزات می باشد.

این کراس کات Cross Cut مناسب برای تست چسبندگی پوشش و رنگ تاضخامت 250 میکرون است، تست چسبندگی رنگ الکومتر در دو نوع ساده و فول می باشد که در مدل ساده بدون چسب است.

خراش انداز رنگ الکومتر به همراه تجهیزات زیر می باشد:

 »» تیغه های کراس کات 1، 2 و 3 میلیمتر شش دندانه
 »» چسب خراش انداز مطابق استاندارد ASTM & ISO
 »» برس و ذره بین در مدل Full
 
 تیغه های 1 میلیمتری خراش انداز منا
سب برای ضخامت 60 میکرون
 تیغه های 2 میلیمتر خراش انداز مناسب برای ضخامت 120 میکرون
 تیغه های 3 میلیمتر خراش انداز مناسب برای ضخامت 250 میکرون

جهت استفاده از تیغه های چرخشی می توان از کراس کات مدل 1542 استفاده نمود.

جهت روش تست چسبندگی کراس کات Elcometer کلیک نمایید.
  خراش انداز


جهت دریافت کاتالوگ خراش انداز کلیک نمایید.

The Elcometer 107 Cross Hatch Cutter for adhesion tests provides an instant assessment of the quality of the bond to the substrate. Due to its rugged construction this cross hatch gauge is ideal for thin, thick or tough coatings on all surfaces. An ideal field or laboratory test


        Robust design •
       Large, non slip grip •
          Ideal for thin, thick or hard coatings •
      A quick change, 4 sided cutter allows adhesion testing on a wide range of coating thicknesses 1mm, 2mm and 3mm


The Elcometer 107 Cross Hatch Cutter for adhesion testing is available as a Basic or Full Kit
 محصولات مرتبط
Related Products