دانلود کاتالوگ

محصولات

         


پیت گیج

 Digital Pitting Gage
 
  پیت گیج دیجیتالی JIREH مدل PGA001

پیت گیج دیجیتالی جهت اندازه گیری عمق خوردگی و پیتینگ مدل PGA001 ساخت شرکت JIREH کانادا

سایز پیت گیج به همراه بازوهای افزایش طول به شرح ذیل می باشد:

طول دستگاه بدون بازو: 7.62cm

طول دستگاه با 1 بازو: 15.24cm

طول دستگاه با 2 بازو: 38.10cm

طول دستگاه با 4 بازو: 68.58cm

طول دستگاه با 6 بازو: 99.06cm


جهت دریافت کاتالوگ پیت گیج دیجیتالی کلیک نمایید
      The Pit Gage is a manual system used to measure surface variations. Its accuracy, ease of use, and modular design make it an essential tool for manual pit inspection. Available in kits of 2, 4 or 6 extensions arms, also available with a reverse spring indicator 

 محصولات مرتبط
Related Products