دانلود کاتالوگ

کاتالوگ دستگاه ضخامت سنج Elcometer 456

محصولات

         


تست رنگ خودرو

  456 Coating Thickness Gauge Elcometer
 
          ضخامت سنج رنگ خودرو

ضخامت سنج رنگ خودرو جهت تست رنگ شدگی خودرو می باشد. ضخامت سنج الکومتر مدل FBI1 مناسبترین دستگاه ضخامت سنج خودرو می باشد.

ضخامت سنج رنگ الکومتر                                            

مشخصات دستگاه ضخامت سنج الکومتر (تست رنگ خودرو) :
»» موجود در دو نوع پراب جدا و پراب سرخود
»» کالیبراسیون اتوماتیک
»» مناسب برای فلزات آهنی و غیرآهنی
»» دقت 1 میکرون
»» مقاوم در برابر گردو غبار و رطوبت

جهت ضخامت سنج رنگ اتومبیل مدل FBI1 مناسبترین مدل در گروه دستگاه تست رنگ خودرو می باشد.
دستگاه تشخیص رنگ


                              
جهت دریافت کاتالوگ ضخامت سنج خودرو کلیک نمایید
 

The new Elcometer 456 Coating Thickness Gauge sets new standards making measuring dry film thickness faster, reliable and accurate; helping you to become more efficient

All probes are fully interchangeable; whilst ferrous gauges accept any ferrous probe and non-ferrous gauges accept any non-ferrous probes the dual FNF gauges accept all ferrous, non-ferrous and dual FNF probes

 محصولات مرتبط
Related Products