دانلود کاتالوگ

محصولات

         


زبری سنج

زبری سنج و صافی سنج

تمیزکردن سطح قبل از رنگ آمیزی بسیار حائز اهمیت می باشد. اگر از بهترین رنگ هم استفاده شود ولی سطح به خوبی تمیز نشده باشد رنگ در مدت کوتاهی از بین می رود. یکی از روشها برای تمیزسازی سطح ؛ روش شات بلاست و سندبلاست می باشد.

پس از آماده سازی با روشهای فوق باید زبری سطح توسط دستگاههای موجود اندازه گیری شود.(زبری سنج)

شرکت کاوشکاران ارائه دهنده زبری سنج، صافی سنج، سطح سنج با برندهای زبری سنج الکومتر به صورت پراب سرخود و یا پراب جدا، صافی سنج آلمانی برای سنجش صافی سطوح صیقلی، زبری سنج عقربه ای، نوار Replica به همراه گیج مربوطه می باشد.


 
 محصولات مرتبط
Related Products