دانلود کاتالوگ

محصولات

         


دستگاه تست عایق (میگر)RFIT

Radio Frequency Insulator Tester
   
 دستگاه تست عایق (میگر) مدل RF-IT ساخت آمریکا


دستگاه تست عایق Insulator Tester مدل RF-IT جهت تست مقامت عایق لوله های روی زمین مورد استفاده قرار می گیرد.
این دستگاه بسیار حساس بوده و قادر به اندازه گیری مقاومت لوله ها از 0 تا 100 ولتاژ می باشد. مدل مذکور RFIT ساخت شرکت Tinker & Rasor می باشد

روش های کلی جهت تست عایق :

1 . DC Resistance
2. Radio Frequency

دستگاه مذکور با استفاده از روش دوم(Radio Freqency) جهت تست عایق لوله ها مورد استفاده قرار می گیرد.


  دستگاه میگر
 
             

The Model RF-IT is a highly sensitive device used to test above ground pipeline insulators. This affordable unit is also fantastic for flange bolts shorts. The automatic RF-IT allows the operator to pinpoint the precise contact point. The RF-IT emits an audible beep. When the operator gets closer to the point of contact the unit starts beeping faster. At the same time, the sliding scale LCD meter moves from right to left


 محصولات مرتبط
Related Products