تجهیزات بازرسی رنگ و پوشش

تجهیزات بازرسی رنگ و روکش و آماده سازی سطح
 
تجهیزات تست رنگ و روکش که قبل و بعد از رنگ آمیزی جهت کنترل کیفیت از آن ها استفاده می گردد شامل موارد زیر می باشد:
»» دستگاه ضخامت سنج آبکاری و رنگ
»» دستگاه زبری سنج و سطح سنج
»» دستگاه رطوبت سنج
»» دستگاه تست چسبندگی پول آف
»» کراس کات ( خراش انداز) به همراه چسب پرماسل
»» ضخامت سنج فیلم تر
»» براقیت سنج ( Gloss Meter)
»» دیسک مقایسه ای سطح
»» دستگاه تست نمک (نمک سنج)
»» دستگاه تست هالیدی (Holiday Detector)
 محصولات مرتبط
Related Products
         
  خراش انداز
  تست چسبندگی کراس کات