دانلود کاتالوک

محصولات

         


براقیت سنج

  Gloss & DOI Meter Elcometer 408
 
 دستگاه براقیت سنج رنگ مدل 408 الکومتر انگلستان

دستگاه براقیت سنج سه زاویه دیجیتال با قابلیت های زیر :

»»
پر تابل با زاویه اندازه گیری 20 و 60 و 85
»» قابلیت محاسبه پارامترهای آماری
»» 200 حافظه ذخیره اطلاعات برای هر زاویه
»» ساخت الکومتر انگلستانگلاس میتر یا براقیت سنج جهت اندازه گیری میزان براقیت سطوح استفاده میگردد .این دستگاه در زاویه ای مشخص پرتوئی از نور را به سطح تابانده و از میزان جذب نور و محاسبه آن بر حسب درصد نسب تابش به انعکاس میتواند میزان براقیت سطح را اندازه گیری کند.سایت شرکت الکومتر : Elcometer
 The Elcometer 408 provides the very latest in gloss measurement technology, providing accurate gloss, haze and DOI analysis in a single reading.

 
 محصولات مرتبط
Related Prouducts